Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >

Arşivleme Politikası

       Gerekçe

Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında üretilmiş yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir araya toplanarak tüm araştırmacılar için ortak bir platformda açık erişime sunulması.

       Amaçlar

 • Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında üretilmiş lisansüstü tezlerin derlenmesi ve bu tezlere toplu halde erişimin sağlanması.
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde üretilen tez çalışmalarının bu arşiv aracılığıyla erişime açılması, araştırmacıların alanda üretilmiş lisansüstü tezleri takip etmelerinin ve haberdar olmalarının sağlanması.
 • Akademik çalışmaların görünürlüğünü artırılması ve bilimsel çalışmalara katkı sağlanması.

       Metadata politikası

 • Kaynakların tanımlanması için kullanılan metadata alanlarına herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilir.
 • Sistemde sunulan metadata alanları kâr amacıyla yeniden kullanılamaz.
 • OAI belirteçleri ve metadataların bulunduğu arşiv kaynak gösterilmek suretiyle metadatalar yeniden kullanılabilir.
 • Sistemde yer alan metadatalar hiç bir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz.
 • Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi’nde bulunan tezlerin tanımlanması için Dublin Core standardı kullanılmış olup, kaynak türünün özellikleri göz önüne alınarak metadata alanları özelleştirilmiştir.

       Veri politikası

 • Ankara, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerine ait tezlere yazarı tarafından YÖK’te tam metin erişime açılmasına izin verilmişse tam metin linki eklenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi tezleri için ise buna ek olarak bölümün web sayfasında açık erişimli olan tüm tezlere tam metin linki eklenmiştir.
 • Tam metin erişime açık olan tezlere herkes ücretsiz olarak erişebilir.
 • Tam metin erişimi sınırlı olsun olmasın tüm lisansüstü tezlerin bibliyografik bilgilerine erişmek mümkündür.
 • Tezlerin araştırma ve eğitim amacıyla ya da kâr amacı gütmeyen amaçlarla izin gerekmeksizin kullanımı serbesttir.
 • Tam metinler herhangi bir format ya da araçta telif hakkı sahibinin yasal izni olmadan ticari olarak satılamaz.
 • Bu çevrimiçi arşiv bir yayıncı değildir. Verinin kullanımında arşive gönderme yapılabilir, ancak bu zorunlu değildir.

       Kapsam politikası

 • Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde yapılmış tüm yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsamaktadır. Tezlerin eğer varsa İngilizce başlıkları, özetleri ve anahtar kelimelerine yer verilmektedir.

       Başvuru politikası

 • Arşivin hedef kitlesi Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yayınlanmış bilimsel çalışmalardan faydalanmak isteyen tüm araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencilerdir.
 • Arşiv’e başvuru işlemleri sistem yöneticilerinin yanı sıra Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yaptıkları lisansüstü tezlerini tamamlayan araştırmacılar tarafından yapılabilir.
 • Yapılan başvurular sistem yöneticileri tarafından incelendikten ve onaylandıktan sonra Arşiv’de yayınlanabilir.
 • Tezler sadece tez sahipleri ya da tezlerin yapıldığı bölüm tarafından sisteme yüklenebilir.
 • Yazarlar sadece kendi tezlerini arşive ekleyebilirler.
 • Sadece sistem yöneticileri/editörleri başvurusu yapılan tezleri kapsam, ilgililik, geçerlilik gibi kriterlere göre değerlendirirler.
 • Tezlerin bibliyografik bilgileri tez tamamlandıktan hemen sonra arşive eklenebilir ancak tam metinlerinin eklenmesi için tez sahiplerinin “izin bildirim onayları” kontrol edilir.
 • İçerik ile ilgili telif hakkı ihlallerinden yazar, izin bildirim onayları ile ilgili ihlallerden sistem yöneticileri sorumludur.
 • Arşivde yayınlanan tezlerin tam metinlerinde herhangi bir telif hakkı ihlalinin tespiti durumunda, söz konusu teze ait tüm bilgiler arşivden silinir.

       Depolama/Koruma politikası

 • Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi’nde yer alan kaynaklar için herhangi bir ayıklama politikası bulunmamaktadır.
 • Kullanıcılarca eklenecek içerik için editör kararı ön planda tutulacak olup, sistemde yer alan ve erişim hakları sınırlı ya da kapalı olan çalışmalar ile yeni yapılan tezler altı aylık periyotlarla takip edilecektir.
 • Açık erişimde bulunan tezler 1 Ekim 2005 tarihinde yayınlanan ISO 19005-1:2005 standardı çerçevesinde PDF formatında korunacaktır.
 • Sistemin yaşatımı ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 6 aylık periyotlarla yeni yapılan tezler ve sistemde kaydı olup sınırlı erişim süresini aşmış olan tezler tespit edilerek sisteme yüklenecektir.
 • Sistemde oluşturulan kayıtlar farklı standart formatlarda göç ettirilebilir bir yapıda korunmaktadır. Böylece farklı sistemlere ve yeni formatlara geçişte veri kaybı en aza indirilmektedir.
 • Arşivin anlık ve günlük olarak yedekleri alınmaktadır.
 • Tezler yazarının isteği ile arşivden geri çekilebilir.
 • Kabul edilebilir geri çekme nedenleri; intihal ya da diğer telif hakkı ihlalleri, ulusal güvenlik ve yanlışlamadır.
 • Geri çekilen tezlere ilişkin tüm bilgiler sistemde herhangi bir kopyası bırakılmaksızın silinir.
 • Arşivin kapatılması durumunda veri tabanı benzer kapsamdaki diğer arşivlere aktarılacaktır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed