Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/119

Başlık: Ankara Üniversitesi akademik personelinin bilgi erişim teknolojisini kullanım durumu
Diğer Başlıklar: The usage of information retrieval technology by the academicians of the Ankara University
Yazar: İlgün Ateş, Havva
Danışman(lar): Çapar, Bengü
Özet: Bu çalışmanın ana amacı, günümüzde bilgi teknolojilerinde oluşan gelişmelerin bilgi erişimde kullanılmaları ve önemli, elit bir grup olan, üniversitelerin akademik personelinin bilgi teknolojisini kullanmaları ile ilgili bir kullanıcı incelemesi yapmaktır. Çalışma sırasında Türkiye' deki bütün üniversitelerin hepsini göz önüne almak yerine Ankara Üniversitesi' n de görevli akademik personel evren olarak alınarak, bu evren üzerinden örneklem seçilmiş ve çeşitli akademik unvana sahip 437 akademisyen belirlenerek onlara anket uygulanmış ve bilgi teknolojilerini kullanım dereceleri incelenmiştir. Anketin sonucunda akademisyenlerin yaşlarının, ekonomik statülerinin, fiilen araştırma yapmak için ayırdıkları zamanın, yabancı dil bilgilerinin, yabancı ülkelerde bulunma durumlarının, üzerinde çalıştıkları bilimsel alanın ve akademik statülerinin bilgi teknolojilerini kullanımlarını etkilediği görülmüştür. Yapılan kullanıcı incelemesi sonucunda akademisyenlerin bilgi teknolojilerini kullanımlarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Diğer taraftan teknolojinin daha çok kullanımının sağlanması içinde bilgi teknolojisi ile ilgili kullanıcı eğitim programları yürütülmelidir. Bütün bunlarla birlikte üniversite yönetimi tarafından oluşturulacak olan bilgi erişim stratejileri uzun vadeli olarak geliştirilmeli ve en son bilgi teknolojisi akademisyenlerin kullanımına sunulmalıdır.
İngilizce Özet: The main purpose of this work is to describe the current developments in the information technology, to emphasize their use in information retrieval and to carry out a user study about the information technology use of the most elite group of information users, the university staff. During the study taking into account the numbers of the universities in Turkey, Ankara University has been chosen as a sample and a questionnaire has been applied to the 437 academicians to see the degree of their information use. The outcome of the questionnaire has showed that their age, economic status, the amount of time they reserve to do research, their knowledge of foreign languages, being to a foreign country to specialise in their own field, the area of their studies and their academic status has effected the academicians use of information technology. As a conclusion, this user study has indicated that the information technology use of the academicians is quite high. On the other hand to promote more use, user education programs about the information technology should be conducted. Also long term information retrieval strategies should be formed and the latest technology should be presented to the academicians of by the university administrators.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 1999
Erişim Hakları: İzinsiz
URI: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/119
Koleksiyonlarda Görünür:Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed