Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/124

Başlık: Ankara Üniversitesi fakülte kütüphanelerinde derme geliştirme çalışmaları
Yazar: Karataş, Mustafa
Danışman(lar): Subaşıoğlu, Fatoş
Özet: Üniversite kütüphaneleri, üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimlerine uygun derme oluşturmak ve geliştirmekle görevlidir. Gelişmiş ülkelerde üniversite kütüphaneleri, kullanıcı gereksinimlerine uygun nicelik ve nitelikte düzenli derme geliştirmek amacıyla derme geliştirme politikası hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Derme geliştirme politikası yönergeleri; politikanın hazırlanma amacı, dermenin mevcut durumu, seçim, seçim kriterleri, seçim politikası, özel materyal türleri edinme, sağlama, elektronik derme, derme değerlendirme, ayıklama ve koruma konularında yapılacak işlemler ile uyulması gerekli ilkeleri içermektedir. Araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Fakülte kütüphanelerinde, politika eksikliği nedeniyle niteliksiz gelişen dermenin kullanıcı gereksinimlerini karşılamada yetersizliğini doğrulamaktır. Ayrıca fakülte kütüphanelerinin, derme geliştirme politikası gereksinimi de belirlemektir. Fakülte kütüphanesi yöneticilerine uygulanan anket, dermenin politika eksikliğinden düzensiz geliştiğini desteklemektedir. Ankara Üniversitesi Fakülte kütüphanelerinde basılı derme yeterince güncel değildir. Çoğunlukla, bağışlarla gelişen kütüphane dermelerinde çok sayıda ayıklanması gereken materyal vardır. Ayıklanması gereken materyal, fiziksel alanları yetersiz olan ve az sayıdaki personeli ile hizmet veren fakülte kütüphaneleri için zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Fakülte kütüphanelerinin yetersiz bütçesi, derme geliştirmede işbirliği olmamasından dolayı da verimli kullanılamamaktadır. Satın alma ve teknik hizmetler, tek merkezden yapılmadığı için aynı işler defalarca her kütüphanede yapılmaktadır. Fakülte kütüphaneleri, kendi dermeleri dışında çevre kütüphane dermelerine de erişim sağlayarak üniversite kullanıcılarının hizmetine sunmamaktadır. Fakülte kütüphanelerinin elektronik derme ile çağdaş kullanıcı hizmetleri vermesi gerekmektedir. Elektronik kaynaklar, kütüphanelere yeni yeni edinilmektedir. Kullanıcılar, dermenin güncel ve kapsamlı olmaması nedeniyle aradığı bilgilere ulaşamamaktadır. Dermenin yetersizliği, doğal olarak bu dermenin kullanımı ile verilen hizmetlerin de yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Araştırmada, derme geliştirme politikası ile ilgili kavramlar ve konunun önemi açıklandıktan sonra, dağınık yerleşimi ve dermesindeki materyal türleri ile Ankara Üniversitesi Fakülte Kütüphanelerine benzerlik gösteren dış ülke üniversite kütüphanelerinin derme geliştirme politikası yönergeleri değerlendirilmektedir. Yine, araştırmada, Fakülte kütüphanelerinin derme geliştirme çalışmalarına bütüncül yaklaşımlı ve dış ülkelerdeki politika yönergelerine benzer bir model derme geliştirme politikası önerilmektedir. Bu politika yönergesi, fakülte kütüphaneleri yönetici ve çalışanlarına, derme geliştirmedeki görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Sonuçta; ""Ankara Üniversitesi Fakülte kütüphanelerinde derme geliştirme politikası eksikliği nedeniyle derme, kullanıcı gereksinimini karşılamada yetersizdir"" hipotezi doğrulanmaktadır. Ankara Üniversitesi Fakülte Kütüphanelerinin derme geliştirme çalışmalarım, hazırlayacakları veya önerilen politika modeline uygun yürütmesine üniversite yönetimi tarafından da destek verilmesi gerekmektedir.
İngilizce Özet: University Libraries are supposed to provide the users with the appropriate collection that includes material they need for their educational, scientific and scholarly studies. University libraries in developed countries implement and apply policies in order to improve and update their collection in terms of quality and quantity. The statements of collection development policy include the required procedure and rules concerning the principles to be considered in the selection of material, criteria for selection, policy of selection, the acquisition of appropriate material, electronic collection, evaluation, weeding, preserving the material acquired and determining the current situation of the collection. The aim of this research is to confirm the insufficiency of faculty libraries of Ankara University in meeting users' needs due to impoverished collections as a result of the lack of developmental policies. It is also the aim of the study to determine the need for a developmental policy each faculty library. The questionnaire filled out by librarians indicates the insufficiency of collections due to the lack of developmental policies. The collection of printed material in the libraries of Ankara University has not been updated satisfactorily. Improvements have been made through donations. However, they have to be gone through and arranged, which is hard to realize due to insufficient number of staff and enough space. The result is waste of a lot of time and labour. The insufficiency of the budget allocated to faculties and the lack of cooperation and coordination among them prevent the development of collections. The same sort of work is done repeatedly in each library due to the fact that purchasing and technical services are not carried out by a single authority. An individual faculty library cannot reach sources of collections in other faculty library and provide the users with information they require due to lack of communication. A modern faculty library is expected to serve its users through electronic means. Although there are some efforts to install electronic equipment in some libraries recently, these efforts are, at the moment, a bit short in meeting the needs of researchers. The information they are able to reach is neither updated nor comprehensive. Naturally, the inadequacy of collections lead to the offering of poor services. Having explained the concepts related to the collection development policy and the importance of the issue first, the collection policy development statements of some foreign university libraries which bear resemblance to the libraries of Ankara University that offer similar sort of material and that are of a scatted nature have been evaluated. A model collection policy resembling to the ones being implemented abroad has also been proposed. The model, which is hoped to be comprehensive and to contribute to the development of collections in faculty libraries, explains the staff what they are responsible for and what they are expected to perform in order to promote the service. In conclusion, it has been confirmed that the hypothesis that collections of faculty libraries fail to meet the needs of the user because of the inadequacy of a collection development policy. The Executive Board of the University is expected to give support to the efforts of the development of collections by means of encouraging programmes prepared and suggested by faculty libraries or by others.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2002
Anahtar kelimeler: Derme geliştirme
Derme geliştirme politikası
Üniversite kütüphaneleri
Derme geliştirme çalışmaları
Ankara Üniversitesi Fakülte Kütüphaneleri
İngilizce Anahtar kelimeler: Collection development
Collection development policy
University libraries
Collection development activities
Faculty Libraries of Ankara University
Erişim Hakları: İzinsiz
URI: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/124
Koleksiyonlarda Görünür:Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed