Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/155

Başlık: Açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemlerinin akademik kütüphanelerde kullanımı
Diğer Başlıklar: Using open source library automation systems at academic libraries
Yazar: Salihoğlu, Remzi
Danışman(lar): Gökkurt Demirtel, Özlem
Özet: Kütüphanelerin yönetimi için bütünleşik kütüphane otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler kütüphane işlemlerinin birlikte yürütülmesini sağlayan elektronik yazılımlardan oluşmaktadır. Bir kütüphanede yürütülen hizmetlerin büyük oranda kütüphane otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Türkiye’de yerli kütüphane otomasyon sistemleri üretilmektedir. Bunların çoğu ticari olarak geliştirilerek akademik kütüphanelerde kullanıma sunulmuştur. Bazı üniversiteler ise kendi sistemlerini üretme yoluna gitmişlerdir. Yurtdışından sağlanan sistemler de Türkiye’deki akademik kütüphanelerde kullanılmaktadır. Yurtdışından sağlanan kütüphane otomasyon sistemleri akademik kütüphaneler için yüksek maliyet oluşturmaktadırlar. Son zamanlarda mevcut özel (ticari) yazılımların yanı sıra, özgür ve açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar kütüphanelerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür yazılımlar gelişimlerini çok hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Özgür ve açık kaynak kodlu olarak üretilen programlar dünyanın çeşitli ülkelerindeki akademik kütüphanelerde yaygın bir biçimde kullanılmaktadırlar. Özgür ve açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemleri ülkemizde henüz yaygınlaşmamıştır. Araştırmada akademik kütüphane çalışanlarının kullandıkları sistemler ve özgür ve açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemleri hakkındaki yaklaşımları ele alınmıştır. Buna bağlı olarak oluşturulan hipotezle, firma veya üniversitelerin bilgi işlem birimlerinin desteği sağlanması halinde kütüphane çalışanlarının özgür ve açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemlerinin kullanımına olumlu yaklaştıkları belirlenmiştir.
İngilizce Özet: Integrated library automation systems have been developed for the management of libraries. These systems consists electronic softwares that enable the execution of whole transactions of the libraries. A large part of library sercices can managed on an automation system in the library. Local library automation systems are produced in Turkey. Most of them are developed and academic libraries are available commercially. Some universities have gone the way of producing their own systems. Some foreign automation systems are also used at academic libraries in Turkey. These programs supplied from abroad constitute a high cost. Recently, libraries have been used existing proprietary (commercial) software as well as free and open source software. This type of software development has been a very rapid manner. Free and open source library automation systems are produced in various countries of the world's widely used in academic libraries. Free and open source library automation systems is not widespread in our country. In research, academic research library systems used by employees and their library automation system approaches about free and open source library systems are discussed. Accordingly, the generated hypotheses, libraries employees were approached positively if companies or universities’ information technoloy units support free and open source systems.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2012
Anahtar kelimeler: Kütüphaneler
Otomasyon
Otomasyon sistemleri
Üniversite kütüphaneleri
İngilizce Anahtar kelimeler: Libraries
Automation
Automation systems
University libraries
Erişim Hakları: İzinli
URI: http://tez2.yok.gov.tr/
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/155
Koleksiyonlarda Görünür:Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
740.pdf2.13 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed