Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/207

Başlık: 100 temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlığı üzerine etkileri konusunda öğretmen görüşleri
Diğer Başlıklar: Effects of 100 essential readings in students’ reading habits
Yazar: Arıcan, Sinem
Danışman(lar): Yılmaz, Bülent
Özet: Türkiye’nin 21. yüzyıldaki en önemli eğitim problemlerinden biri okuma alışkanlığının toplumun tüm kesimlerinde düşük olmasıdır. Bu nedenle öğrencilerin okul hayatının en önemli devrelerinden kabul edilen ilköğretim döneminde okuma alışkanlığı kazandırılmasının büyük önemi bulunmaktadır. MEB’nın, 59. Hükümeti döneminde kabul edilen 100 Temel Eser uygulamasının öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı üzerinde etkilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma; genel olarak 100 Temel Eserin uygulayıcısı olan ilköğretim Türkçe öğretmenlerinin sürece ilişkin görüşleri çerçevesinde uygulamanın aksaklıklarının ortaya konulmasını hedeflemektedir. Çalışma kapsamında Ankara’nın Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde 54 okulda 141 öğretmene, öğrencilerin okuma alışkanlıklarında bu uygulamanın olumlu ya da olumsuz sonuçlarını değerlendirmeye yönelik anket uygulanmış, elde edilen bulgular, uygulamanın çok başarılı olmadığını göstermiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre MEB’in uygulamayı yeniden değerlendirmesi, aksaklıklarının giderilmesi ve ilköğretim düzeyinde kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasında en etkili kurum olan okulların ve öğretmenlerin görüşlerine başvurulması gerekmektedir. Çünkü eğitim sistemimizin en önemli problemlerinden biri öğrencilerin kitabı bir zorunluluk olarak görmeleri ve okuma bilincine varamamalarıdır.
İngilizce Özet: One of the main problems of Turkey during 21st century is low level of reading habits. For this reason, providing reading habits has great importance during primary education which accepted as one of the main period of school life. This study aims to evaluate that how 100 Essential Reading Application which accepted by Ministry of National Education of 59th Government, affect reading habits of students and aims to evaluate defects of application by means of opinions of teachers who are main executive of application. As part of the study, a survey applied to 141 teachers in Çankaya, Mamak and Yenimahalle towns of Ankara, with the aim of considering positive or negative effects of the application and findings showed that the application is not very successful as parallel to main critics of the study. As result of the study Ministry of National Education should consider application again, eliminating defects and applying opinions teachers and schools which are main institution of application; because one of the basic problems of our education system is to show a book as an obligation and lack of reading conscious.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2010
Anahtar kelimeler: Okuma alışkanlığı
100 temel eser
100 temel eserin okuma alışkanlığına etkileri
İngilizce Anahtar kelimeler: Reading habits
100 essential readings
Effects of 100 essential readings in reading habits
Erişim Hakları: İzinli
URI: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/Okuma%20Al%FD%FEk.%20ve1000%20temel%20eser%2C%20YL%2C2010.pdf
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/207
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
690.pdf2.1 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed