Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/32

Başlık: Kütüphane ve Bilgibilim eğitimi: Arnavutluk için bir yaklaşım
Diğer Başlıklar: Library and Information Science education: An approach to Albania
Yazar: Bitri, Elsa
Danışman(lar): Baydur, Kadriye Gülbün
Özet: "Kaliteli yaşam için dünyanın her yerinde erişilebilir doğru bilgiye gereksinim duyulmaktadır. Sürekli çoğalan bilgi karşısında artan bu gereksinimin giderilmesi ancak gerekli eğitimi almış ve donanımı sağlamış kişilerin yardımı ile gerçekleşebilir. Bu kişiler de günümüzde yaygın olarak “bilgi profesyoneli” olarak nitelenen kesimdir. Günümüzde üniversite düzeyinde kütüphane ve bilgibilim eğitimi olmayan çok az sayıda ülke bulunmaktadır. Bunlardan biri de Arnavutluktur. Bu çalışmanın amacı, Arnavutluk için kütüphane ve bilgi profesyoneli yetiştirmeyi hedefleyen, uygulanabilir akademik düzeyde bir Kütüphane ve Bilgibilim (KBB) eğitim programı yaklaşımı geliştirmektir. Öncellikle Arnavutluk’un sosyo-ekonomik ve eğitim yapısı ortaya konmuş, dünyadaki KBB eğitimi ile ilgili geniş bir literatür taramasına dayanarak betimleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. Veri toplama teknikleri olarak Arnavutluk’taki kütüphanecilik kursuna katılan kütüphaneci grubuna anket uygulanmış, kursta eğitim veren eğitimcilerle yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin eğitim değiştirme etkisinin gittikçe daha güçlü olduğu bir dönemde, profesyonel gelişmelere ve ülkenin yerel özelliklerine yer verebilecek esneklikte, gerekli konuları daha genel anlamda ifade eden bir eğitim yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşım “Bilgi kaynakları”, “Bilgi kullanıcıları ve iletişim”, “Bilginin organizasyonu”, “Araştırma”, “Sistemler ve bilgi teknolojileri”, “Kuram ve felsefe”, “Diğer disiplinler” ve “Yönetim”, gibi sekiz ana konudan oluşmaktadır."
İngilizce Özet: "Accessible and accurate information is a basic need for well being all over the word. Only people equipped with accurate training can handle with this continuously increasing information need. These people are those whom nowadays are widely called “information professionals”. Nowadays, only a few countries do not offer a library and information science education (LIS) at a university level. Albania is one of this countries. This study aims to develop and propose an applicable academic-level LIS educational program approach to Albania. In this study descriptive method was used. As techniques for gathering information were used survey questionaire and structured interview techniques. Primarily socio-economic and educational structure of Albania is set forth, after that it was concluded with results based on an extensive literature review on LIS programs in the world. In an era where scientific and technological developments changes can deeply affect education a flexible and general approach that could place professional developments and local characteristics of the country was suggested. This approach comprises of general topics such as Information resources, Knowledge organization, Information users and communication, Research, Systems and information technology, Theory and Philosophy, Management and Other disciplines."
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2012
Anahtar kelimeler: Program geliştirme
Kütüphane ve Bilgibilimi eğitimi
Arnavutluk’ta kütüphanecilik
Arnavutluk’ta kütüphane ve bilgibilim eğitimi
İngilizce Anahtar kelimeler: Curriculum development
Library and information science education
Librarianship in Albania
Library and Information Science Education in Albania
Erişim Hakları: Kısıtlı erişim
Ambargo: 2013-07-20
URI: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/handle/2062/32
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed