Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/50

Başlık: Kurumsal içerik yönetimi kapsamında elektronik bilgi ve belge sistemlerinin bir kurum örneğinde değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of electronic information and records systems within an organization case in the scope of enterprise content management
Yazar: Çakmak, Tolga
Danışman(lar): Külcü, Özgür
Özet: Kurumsal bilgi, iş süreçlerinin bir parçası olarak üretilen ya da sağlanan kurumsal iletişim, karar verme ve doğrulama sürecinde kullanılan her türlü içeriği kapsamaktadır. Farklı bilgi sistemleri altında tanımlanan içeriğin yönetimi öncelikle kurumsal beklentiler çerçevesinde yapılandırılmaktadır. Öte yandan bilgi toplumuna geçişle birlikte yönetim anlayışındaki değişiklikler, teknolojik olanaklar ile ilgili alanda geliştirilen standartlar, analiz araçları, düzenlemeler ve yasal uygulamalar kurumsal içeriğin yönetimine yeni boyutlar katmaktadır. Bu gelişmeler kurumsal içeriğin yönetimini, basit muhasebe, insan kaynakları, bilgi ya da dokümantasyon yazılımlarından çıkartıp, bütünleşik, yapılandırılmış içeriğin etkileşimli yönetimine dönüştürmüştür. Bu çerçevede araştırmada kurumsal içerik yönetimi kapsamında yer alan sistemleri, kurumsal iletişime yönelik mevcut koşulları ve sorunları kullanıcıların beklentilerini de dikkate alarak incelemek, bütünleşik sistemlerin geliştirilmesine duyulan gereksinimi, geliştirilecek sistemlerin özelliklerini tanımlamak ve karşılaşılabilecek sorunların neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın alanını Türkiye’de havacılık ve uzay sanayiinde hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) oluşturmaktadır. Araştırmada, TUSAŞ’ta, farklı bilgi içeriğinin yönetimine dönük bütünsel bir kurumsal içerik yönetiminin uygulanmaması sonucunda bilgi sistemleri ve bilgi varlıklarının yönetiminde ortaya çıkan sorunların belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda “TUSAŞ’ta farklı bilgi içeriğinin yönetimine dönük bütünsel bir kurumsal içerik yönetiminin uygulanmaması, bilgi sistemlerinde içeriğe erişim ve geçirilen sürelerde farklılıklara, sistemlerin arayüz, kapasite, güvenlik ve teknik alt yapı koşullarında sorunlara, bilgi varlıklarının yönetimi ve sosyal ağ kullanımının yetersiz kalmasına ve ilgili alanda bilgiye bütünleşik olarak erişime engel oluşturmaktadır.” şeklinde belirlenen hipotez doğrulanmıştır.
İngilizce Özet: Organizational information covers every kind of content used in the process of organizational communication, decision making and verification, produced or provided as a part of business processes. The content management as defined under the different information systems are configured within the framework of organizational expectations. On the other hand, the changes in management styles with the transition to information society, the standards developed in related technological facilities area, analysis tools, regulations and legal applications contribute new dimensions to the content of organizational management. These developments have transformed the enterprise content management to the interactive management of configured content by ending the information or records management softwares, human resources and simple accounting. In this context, this research has aimed to examine the systems in the context of enterprise content management, the existing conditions and problems intended organizational communication by taking the expectations of the users into account, to identify the requirement for improving integrated systems, to determine the characteristics of future developed systems and to specify the possible encountered problems. Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI) serving the aerospace industry makes up the area of this research. In this research, the problems occurred in the management of information systems and information assets as a result of not performing a management of holistic enterprise content management directed to the management of different information contents at TAI is targeted to be specified. The hypothesis defined in the form of "The unapplying of a holistic enterprise content management directed to the management of different information content at TAI causes differences in access to content in information systems and spent periods, problems in interface, capacity, security and technical infrastructure conditions, inadequacy in use of information assets management and social network and forms an obstacle in front of access to holistic information in the related area." has been confirmed as the result of the research.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2011
Anahtar kelimeler: Bilgi sistemleri
Kurumsal içerik yönetimi
E-posta yönetimi
Doküman yönetimi
Web içerik yönetimi
Belge yönetimi
TUSAŞ
İngilizce Anahtar kelimeler: Information systems
Enterprise content management
E-mail management
Document management
Web content management
Records management
TAI
Erişim Hakları: Kısıtlı erişim
URI: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/50
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
692.pdf2.51 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed