Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/502

Başlık: Anadolu Kazaskerliği 6/1 nolu Ruznamçe Defterine göre Anadolu'da kadılık kurumu
Diğer Başlıklar: Judicial organization in Anatolia according to Anatolia Kazaskerlik 6/1 numbered Ruznamçe Register
Yazar: Ük, Berin
Danışman(lar): Günalan, Rıfat
Özet: Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü topraklarda idari sistemin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli mekanizmaları sağlamaya çaba göstermiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti, hayata geçirdiği tüm karar ve faaliyetlerin kayıt altına alınmasına özen göstermiştir. Kadı atamalarını ihtiva eden kazasker ruznamçe defterleri de, Osmanlı İmparatorluğu'nda taşra yönetim sisteminin nasıl işlediğini bize gösteren kaynaklardır. Kadılık sistemi, Osmanlı adli teşkilatının taşradaki koludur. Kazasker ruznamçe defterleri bize kadılık sistemi hakkında kayda değer bilgiler verir. Sistemin düzeni, uygulanışı, dönem dönem gerçekleşen reformlar ve görevliler ile ilgili bilgiler bu kazasker ruznamçe defterlerinde mevcuttur. Kazasker ruznamçeleriyle ilgili şu ana kadar yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Çalışmalarda amaç, Osmanlı'da kaza yönetimini kazasker ruznamçeleri üzerinden incelemek olmuştur. Bu çalışma da, Osmanlı İmparatorluğu‟nun taşra yerleşimlerinde kadılık kurumunun durumunu bir ruznamçe defteri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan Ruznamçe İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nde bulunan Anadolu Kazaskerliği 6/1 nolu Ruznamçe Defteri'dir. Çalışmada, defterin transkripsiyonu yapılmış ve defterin içeriğinin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Ayrıca dönemin kadıları ve kadılık sistemi ile ilgili bilgiler ortaya çıkarılmıştır
İngilizce Özet: Ottoman Empire made effort to ensure necessary mechanism in commanding lands for keeping on of administrative system stably during centuries. Therefore, Ottoman took care to be recorded politics followed and all of the activities which were implemented. Kazasker registers which include qadi assignments are sources that show us how system of provincial administration run in Ottoman Empire. Qadi is a branch of Ottoman judicial organization in the provinces. Kazasker registers give us noteworthy informations about system of qadi. Information about formation, practice, reforms which materialized in periods of system and attendants are available in ruznamçe registers. Lots of studies were done about Kazasker registers until now are available. The aim of the studies has been to examine through ruznamce kazasker accident management in the Ottoman Empire. This study also purposes to examine situation of qadi instution in Ottoman Empire via a Ruznamçe register. Ruznamçe which was used in the study is Anatolia Kazaskerlik 6/1 Numbered Ruznamçe Register belongs to Archives of Şer'iyye Records at Mufti of Istanbul. In the study, transcription of the Register was done and it was given place to evaluation of the content of the Register. Furthermore, informations about qadies of the period and qadi system were revealed.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2016
Anahtar kelimeler: Kazasker Ruznamçe Defterleri
Kadılık sistemi
Osmanlı adli teşkilatı
Taşra yerleşimi
İngilizce Anahtar kelimeler: Kazasker Ruznamçe Registers
Qadi system
Juidicial organization of Ottoman
Provincial residential
Erişim Hakları: İzinli/Kullanılabilir
URI: https://tez.yok.gov.tr
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/502
Koleksiyonlarda Görünür:İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
785.pdf2.12 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed