Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/54

Başlık: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi örneğinde hastane bilgi yönetim sistemlerinin ve hastane çalışanlarının teknolojik değişimlere karşı gösterdiği direnç ve tutumun değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: The evaluation of hospital information systems at Hacettepe University Hospital example and the measurement of the resistance of the personnel towards technological changes
Yazar: Kutlutürk, Levent
Danışman(lar): Külcü, Özgür
Özet: Özellikle gelişen teknoloji, iletişim olanakları, küreselleşme, ticari alanlarda yeni pazarların ortaya çıkması, internetin mecra olarak sunduğu olanaklar ve bu teknolojilerin tam ortasında yer alan bilgi kavramı ile gerek bireysel, gerek kurumsal temelde yaşanan çok yönlü değişimler ve gelişmeler söz konusu olmuştur. Bilgi stratejik bir araç, hedef, dayanak, güç ve değer olarak yaşantımızın hem yönlendiricisi hem de itici gücü olmuştur. Sağlık alanında kullanılan bilgi sistemleri, hastaların bakımının olabildiğince kaliteli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler kurum içi iletişim ve koordinasyonu sağlamanın yanında, asıl olarak hasta kayıtlarının etkin yönetimini amaçlamaktadır. Hastane Bilgi Sistemlerinin kullanımında, çalışanların sistemlere uyumu ve gösterdikleri direnç son derece kritik rol oynayabilmektedir. Çalışmada bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde iletişim, bilgi ve belge sistemleri ile Entegre Hastane Bilgi Sistemini kullanan personelin algısı üzerinde teknolojik değişimlerin etkisi analiz edilmiştir. “Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi çalışanları EHBS’nin kullanılmasına direnç göstermektedir; EHBS’nin kullanılmasına çalışanların gösterdiği direnç demografik özelliklere göre değişmektedir; EHBS’nin kullanılmasında, çalışanların gösterdiği direncin bileşenleri (belirsizlik, gelecek korkusu ve isteksizlik) demografik özelliklere göre değişmektedir; Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çalışanları arşiv ve dosya sitemini arşivde aranılan dosyanın bulunamaması, arşivdeki dosyalara zamanında erişim sağlanamaması, personel yetersizliği, iş yükünün fazlalığından ötürü sorunlu görmektedirler” şeklindeki hipotezlerimiz doğrulanmıştır.
İngilizce Özet: Especially by improving technology, communication means, globalization, emerging of new markets at the commercial areas, opportunities presented by the internet channel, and by the information concept that stands just in the middle of these technologies; miscellaneous changes and developments have come into question in both individual and institutional base. Information has been both the director and the driving force as a strategic tool, target, power and value. Information systems used in health sector are systems that are used to provide qualified and effective patient care. Besides providing in house communication and coordination, these systems primarily intend to manage patient data effectively. The hospital staff’s adaptation to the systems and their resistance towards it has a critical role during the use of Hospital Information Systems. In this context, the effect of the technologic changes on the perception of the personnel who are using Integrated Hospital Information System with communication, information and document systems at Hacettepe University Adult Hospital is analyzed. Our following hypothesis: “The personnel of Hacettepe University Adult Hospital is resisting the use of IHIS. The resistance by the personnel towards the use of IHIS changes according to demographic features. The components of the resistance (ambiguity, future anxiety and reluctance) towards the use of IHIS change according to the demographic features. The personnel of Hacettepe University Adult Hospital are considering the records and filing system problematic due to unable to find files needed, unable to timely access to files, lack of personnel, excessive workload.” has been confirmed.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2011
Anahtar kelimeler: Kurumsal bilgi sistemleri
Hastane bilgi sistemleri
Hastane belge ve arşiv sistemleri
Değişime karşı direnç
Teknolojik değişimlere karşı direnç
İngilizce Anahtar kelimeler: Organizational information systems
Hospital information systems
Hospital records and archive systems
Resistance to change
Resistance to technological changes
Erişim Hakları: İzinli
URI: http://tez2.yok.gov.tr/
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/54
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
694.pdf911.19 kBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed