Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/558

Başlık: 12-15 yaş grubu öğrencilerinin katalog kullanımı: TED Ankara Koleji örneği
Diğer Başlıklar: Catalog use by students at age of between 12-15: TED Ankara College example
Yazar: Aksoy, Didem
Danışman(lar): Kurbanoğlu, Sabriye Serap
Özet: Çocukların yetişkinlerden farklı bir düşünce yapıları olduğu ve bu farklılığın bilgi erişim sürecinde gösterdikleri bilgi arama davranışlarına yansıdığı bilinmektedir. Bu durum çocuklar için tasarlanan arayüzlerin yetişkinlerinkinden farklı özellikler taşıması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Kendileri için tasarlanmayan arayüzlerin çocukların bilgi erişim sürecinde gösterdikleri başarı düzeyini olumsuz yönde etkilemesi ise kaçınılmazdır. Bu araştırma kapsamında TED Ankara Koleji Vakfı Okulları ikinci kademe öğrencilerinin (6., 7. ve 8. sınıflar) Okul kütüphanesinde kullanılan ve yetişkinler için tasarlandığı bilinen çevrim içi kataloğu kullanırken yaşadıkları güçlükler saptanmaya çalışılmış ve gerek araştırmadan elde edilen bulgular gerekse literatürden elde edilen bilgiler ışığında söz konusu arayüzün çocuklara uygun şekilde geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur.
İngilizce Özet: It is known that children's way of thinking is more different than adults and this difference reflects to the information seeking behaviours during the information seeking process. This situation requires the fact that the user interfaces which are designed for children ought to be different than the ones designed for adults. It is unevitable that unsuitable user interface will definitely affect the students level of success negatively. In this research, the difficulties that secondary school (6th, 7th and 8th grades) students of TED Ankara College are faced while using the online catalog which was designed for adults are tried to be defined. With the light of both result of this reseach and the information from the related literature, some suggestion were given about how to improve the interface for a better use by students.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2002
Erişim Hakları: Tam Metin Yok
URI: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar3.asp
https://tez.yok.gov.tr
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/558
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed