Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/578

Başlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kütüphane kullanımları üzerine bir araştırma
Yazar: Ercan, Şafak
Danışman(lar): Sağlamtunç, Tülin
Özet: Kullanıcı eğitimi üniversite kütüphanelerinin en önemli fonksiyonlarından birisidir. Gelişmiş ülkelerin üniversite kütüphanecileri kütüphanelerinin kullanıcılar tarafından daha etkin kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve çeşitli yöntemler geliştirmektedirler. ülkemizin üniversite kütüphanelerinde ise bu sorun halen tam anlamıyla çözümlenememiştir. üniversite kütüphanecilerimiz kullanıcı eğitiminin önemini kavrayabilmiş değillerdir. Bu araştırmanın amacı, kullanıcı eğitiminin ve bunun gelişmiş ülkelerde yapılış şekillerinin tanıtılması, bu bilgilere dayanarak Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi kullanıcılarından öğrenci kesimi ne uygulanmak üzere kullanıcı eğitimi programı hazırlanması ve 2. sınıf öğrencilerini gruplara bölerek kurslar şeklinde hazırlanan programın uygulanmasıdır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin "Tek grup öntest-sontest" modeline göre uygulanan kullanıcı eğitimi programının öğrenciler üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu ve bu etkinin düzeyi değer1endirilmiştir. Kullanıcı eğitimi programı uygulamak üzere 1989-90 akademik yılında fakültenin 2. sınıfında okuyan 337 öğrenciden sistematik örnekleme yoluyla 50 denek seçilmiştir. Deneklerin ne kadar öğrendiklerini ortaya çıkarmak amacıyla aynı test öntest adı ile kullanıcı eğitimi programının başında, sontest adı ile programın sonunda uygulanıp iki ölçme sonucu arasındaki farklılıklar bulunmuştur. Kullanıcı eğitimi programı almadan önce kütüphane ve kütüphane kaynaklarını kullanmasını bilmeyen deneklerin program uygulandıktan sonra bu sorunlarını çözümledikleri görülmüştür. Kullanıcı eğitimi programının denekler üzerindeki olumlu etkisinin maksimum düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmamızın sonunda Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesinde bundan sonraki yıllarda uygulanacak kullanıcı eğitimi programlarına yöntem olarak şunlar önerilmiştir. a) Tanıtım için "Rehberli Tur, işaretler ve levhalar", b) öğretim için "Bilgisayar Destekli Eğitim", c) Tanıtım ve öğretim programlarını tamamlayacak nitelikte "El Kitabı".
İngilizce Özet: User education is one of the most important functions of the university libraries. The university librarians in developed countries have been trying to establish better methods to enable their readers to get the utmost benefit. Unfortunately this problem hasn't been solved in our university libraries yet. This subject hasn't been given enough importance. The objective of this survey is to introduce the reader training and how this is done in developed countries; based on these datas to organize a readers training programme applied to the students by the staff of Central Library of the Medical Faculty of Ankara University and to carry out this programme by giving courses to be divided groups of sophomore students. Experimental method has been used in this survey. The effect of this method prepared as a "Pretest- Post- test for a single group method" implemented on students has been evaluated. In 1989-90 academic year out of 337 second year students 50 have been sistematically selected for this experiment. The same test under the name of pre and posttest has been given to this group in order to determine how much they have benefited and the differences have been put forward. It has been observed that the students who were formerly unable to use the sources in the libraries were able to do so after this course. It is certain that this has been considerably effective. At the end of the survey the following are suggested as methods for user educational programmes to be applied in further years in the Central Library of Medical Faculty of Ankara University. a) "Guided Tour, Sign and Posters" for orientation, b) "Computer Assisted Instructions"for instructions c) "Handbook" to supplement orientation and instruction programmes.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 1991
Erişim Hakları: Tam Metin Yok
URI: https://tez.yok.gov.tr
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/578
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed