Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/640

Başlık: Türkiye'de konu otorite dizini çalışmaları: Ankara Üniversitesi örneği
Diğer Başlıklar: Subject authority file studies in Turkey: Sample of Ankara University
Yazar: Gültekin, Vedat
Danışman(lar): Atılgan, Doğan
Özet: Kütüphaneler, bilgi ile kullanıcı arasında bilgiye erişmek için oluşturulmuş köprülerdir. Bilgiye erişmek için var olan bilginin, belirli standartlara göre kataloglanarak denetim altına alınması gereklidir. Kullanıcı, kayıtlı bilgiye diğer erişim unsurlarının yan sıra konu yönünden de erişmek istemektedir. Bu nedenle bibliyografik kayıtlarda konu girişlerinin oluşturulması önemlidir. Konu ek girişleri ve bunların yönlendirmelerinin doğru bir şekilde yapılması kullanıcının aradığı bilgiye kolaylıkla erişmesini sağlayacaktır. Çalışmamızın amacı, Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi bibliyografik kayıtlarında yer alan konu girişlerinde yapılan başlıca hataları tespit ederek, hatasız ve doğru bir giriş için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak otorite işi, otorite kontrolü ve otorite dizin tanımları verilerek kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra bilgiye konu yönünden erişimin önemi ve konu otorite dizinlerinin kataloglarda kullanılması ile ilgili tarihsel süreçten bahsederek otorite dizin konusunda yurt dışında ve ülkemizde yapılan çalışmalara ve işbirliklerine değinilmiştir. Araştırmamızın asıl kısmını, Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi konu otorite dizininde yer alan konu terimleri oluşturmaktadır. Konu otorite dizininde yer alan konu terimleri tek tek incelenmiş ve yapılan incelemeler sonucunda konu otorite kayıtlarında konu terimlerinin % 59.58 'sinin hatalı girildiği ve standartlara uygun oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ülkemizde bugüne kadar konu otorite dizini oluşturma konusunda bazı girişimlerde bulunulsa da bireysellikten öteye gidememiştir. Yurt dışındaki yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde ülkemizde yapılan çalışmaların ne kadar yetersiz ve düzensiz olduğu görülmektedir. Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi bibliyografik kayıtlarında, konu terimi atamak üzere herhangi bir otorite listenin olmayışı ve kütüphane personelinin bu konudaki bilgisizliği düzensiz ve yetkisiz konu girişlerinin oluşmasına neden olmuştur. Otorite dizinlerinin standartlara uygun olarak oluşturulmaması ve bu konuda yapılan hatalar, bibliyografik kayıtlarda kavram karmaşası yaşanmasına ve kullanıcıların bilgi kaynaklarına erişememelerine neden olmaktadır.
İngilizce Özet: Libraries are bridges between information and the library user in the context of information retrieval. It is necessary to control the information by cataloging according to related standards for accessing the information. The library users want to access information sources by subject as well as other access elements. Therefore, it is important to create subject entries in bibliographic records. If subject added entries and their redirections are done correctly, it will make it easier for users to access the information they are looking for. The aim of the study is to identify the main mistakes made in the entries of the bibliographic records of the Ankara University DTCF Library and to show what should be considered for an accurate and correct entry. For this purpose, firstly conceptual framework was created by giving definitions of authority, authority control and authority file. The importance of access to information by subject and the historical process concerning the use of subject authority files in the catalogs has been explained and the studies and collaborations made in abroad and Turkey on authority file have been mentioned. The main part of the study is the subject terms in the subject authority file of the Ankara University DTCF Library. The subject terms included in the subject authority file have been examined one by one and it has been determined that 59.58% of the subject terms are entered incorrectly and not in accordance with the standards in the subject authority records. As a result, although some initiatives have been made in Turkey to create a subject authority file so far, it has not gone beyond individuality. When the studies carried out abroad are evaluated, it is seen how insufficient and irregular the work done in Turkey is. The lack of any subject authority list for creating bibliographic records in Ankara University DTCF Library and knowledge of the library staff in this regard led to the creation of irregular and unauthorized subject entries. The failure to create authority lists in accordance with standards and the mistakes made in this respect lead to the conceptual confusion in bibliographic records and the inability to access the users' information sources.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2017
Erişim Hakları: İzinli/Kullanılabilir
URI: https://tez.yok.gov.tr
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/640
Koleksiyonlarda Görünür:Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
831.pdf954.27 kBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed