Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/641

Başlık: Kütüphanecilik etiği: Üniversite kütüphanelerindeki personelin etik algı ve davranışları üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: Librarianship ethics: A research on ethical perception and behaviors of staff in university libraries
Yazar: Özdemir, Erkan
Danışman(lar): Alikılıç, Dündar
Özet: Araştırmanın amacı, kütüphanecilik mesleğini icra eden çalışanlara meslek etiği konusunda bir farkındalık yaratmak ve çalışanların mevcut etik algı düzeylerinin tespit edilerek ileride yapılacak iyileştirme çalışmalarına zemin hazırlamaktır. Buna ek olarak, kütüphanecilerin etik algı düzeylerinin demografik özellikler açısından değişkenliği göz önüne alındığında, eylemlere yaklaşımlardaki farklılıkların belirlenmesi hedefler arasındadır. Amaçlar doğrultusunda devlet ve vakıf ayrımı gözetilmeden seçilmiş 100 üniversitenin 210 kütüphanecisine anket çalışması uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler, SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, demografik özelliklerin etik algıda ve kütüphanecilerin tutumlarında farklılık yarattığı görülmektedir. Ayrıca ahlak ve etik kavramlarının kütüphaneciler tarafından birbirine karıştırıldığı saptanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, kütüphanecilik mesleği için etik konusunu içerisinde barındıran bir eğitim politikasının geliştirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
İngilizce Özet: The aim of the research is to create awareness about occupational ethics for staff working as librarian and preparing a background for possible improvements by measuring their current ethical perception. In addition to that, considering variability of ethical perception levels of librarians in terms of demographical properties, determination of approach differences to actions are inteded. In the direction of aims survey is applied to 210 librarians of 100 Universities which selected without considering foundation and state distinction. The data gathered from survey is analysed of by SPSS 20 programme. As a result of this research, it is observed that demographical properties cause differences in ethical perception and attitudes of librarians. It has also been found that the moral and ethical concepts are intermingled by the librarians. Findings in the research reveal that a policy of education for the librarianship profession should be developed that incorporates the issue of ethics.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2017
Anahtar kelimeler: Etik
Etik algı
Meslek etiği
Kütüphanecilik etiği
İngilizce Anahtar kelimeler: Ethics
Ethical perception
Professional ethics
Librarianship ethics
Erişim Hakları: İzinsiz/Kullanılamaz
Ambargo: 2020-04-26
URI: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/641
Koleksiyonlarda Görünür:Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed