Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/642

Başlık: Türkiye'den Almanya'ya göç ve Türkiye göçmenlerinin Almanya'daki halk kütüphanelerini kullanma durumu
Diğer Başlıklar: Migration from Turkey to Germany and Turkish immigrant's statement of using public libraries in Germany
Yazar: Palo, Gülcan
Danışman(lar): Anameriç, Hakan
Özet: Göç, insanlığın tarih boyunca her dönemde karşılaştığı toplumsal bir olgudur. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçü uzun bir süreci arkasında bırakan sürekli ve gönüllü bir göç türüdür. Bu göçle birlikte Almanya çok kültürlü bir toplum olmaya evirilmiştir. Almanya'da halk kütüphaneleri de toplumun yapısına uyum göstererek çok kültürlü kütüphane anlayışını bilgi hizmetlerine yerleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye'den Almanya'ya göçün kültürel boyutlarının ve göçmenlerin egemen kültüre uyumunun irdelendiği bu çalışmada Türkiye göçmenlerinin halk kütüphanelerini kullanma durumları nitel veriler yoluyla incelenmiştir. Çalışmada amaç Türkiye göçmenlerinin Almanya'daki halk kütüphanelerini kullanım oranlarını ve niceliklerini, bilgi hizmetlerinden tatmin olma durumlarını tespit etmektir. Araştırmanın büyük bir kısmı Almanya'da gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Almanya'da yaşayan ve halk kütüphanelerini kullanan Türkiye göçmenleriyle anket yoluyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerle durum tespiti yapılmış, çok kültürlü kütüphane özellikleri ortaya konulmuş ve bir takım önerilerde bulunulmuştur.
İngilizce Özet: Migration is a social phenomenon which human experiences in every period during the history. Labor migration from Turkey to Germany is a type of perpetual and voluntary migration which leaves behind a long process. Along with this migration, Germany has evolved a multicultural society. Public libraries in Germany try to put the concept of multicultural library on the information services by adjusting to the nature of society. In this study in which cultural dimension of migration from Turkey to Germany and the adaptation of immigrants to dominant culture are studied, the use of public libraries by Turkish immigrants is examined through qualitative data. The aim of the study is to find out the rate of the use of public libraries by Turkish immigrants, and its quantity and the rate of their satisfaction with information services. The large part of the research was done in Germany. Accordingly, Turkish immigrants who live in Germany and use public libraries are interviewed through questionnaire. Assessment has been made in accordance with data obtained after the research, the features of multicultural libraries are presented, and finally some suggestions are made.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2014
Anahtar kelimeler: İşçi gücü
Çok kültürlülük
Halk kütüphaneleri
Çok kültürlü kütüphane
İngilizce Anahtar kelimeler: Labor migration
Multiculturalism
Public libraries
Multicultural library
Erişim Hakları: İzinli/Kullanılabilir
URI: https://tez.yok.gov.tr
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/642
Koleksiyonlarda Görünür:Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
832.pdf1.54 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed