Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/65

Başlık: Kamu kurum ve kuruluşlarının dosyalama sistemlerinde standartlaşma
Yazar: Kahraman, Ahmet
Danışman(lar): Akbulut, Mustafa
Özet: Kamu kurum ve kuruluşları gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemler sonucu meydana gelen evrakı, gerektiğinde kolay ve hızlı bir şekilde bulabilmek için önceden belirlenmiş tasnif sistemlerine göre düzenlemektedirler. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dosyalama Sistemlerinde Standartlaşma" adlı bu çalışmanın amacı; genelde kamu kurum ve kuruluşlarının dosyalama sistemlerinde standartlaşmanın düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak-dosya-haberleşme ve arşiv sistemi için kaçınılmaz olduğunu ortaya koymak; özelde ise danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri için kullanılan dosya numaralarında standartlaşmanın sağlanabileceğini kanıtlamak ve öneriler getirmektir. Bu çalışmada yöntem olarak ""betimleme ve sörvey yöntemlerinden yararlanılmıştır. Öncelikle dosyalama ve tasnif sistemleri ile dosyalamanın yönetim ve arşivler açısından önemi incelenmiştir. Örneklem seçilen dosya plânları tanıtılmış ve bir karşılaştırma yapılarak ortak ve farklı yönleri açıklanmıştır. Karşılaştırma sonunda, dosya plânlarında danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri için kullanılan konu numaralarının standartlaştırılabileceği gösterilmektedir. Daha sonra standartlaşmanın sağlanacağı danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri incelenip dosyalamada standartlaşmanın nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Standart bir dosya plânı hazırlanarak standartlaşmanın sağlayacağı faydalar belirtilmektedir. Standartlaşmanın sağlayacağı faydalardan yararlanabilmek için; a- Türkiye çapında standart dosya plânlarının geliştirilmesi ve hazırlanması, b- Bunu yapabilmek için de kurum ve kuruluşlar arası bir komisyonun oluşturulması, c- Söz konusu komisyonun sekreterya görevini Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nm yapması önerilmektedir.
İngilizce Özet: Public institutions and organizations organize documents, which result from their services, communications and procedures, according to predetermined classification systems in order to find them rapidly and easily when they are needed. The purpose of this study called "Standardization in the Filing Systems of Public Institutions and Organizations" is, in general, to find out that standardization in the filing systems of public institutions and organizations is unavoidable in order to have an organized, effective, rapid and productive system for records, files, communication and archives. Regarding private organizations, the purpose is to prove that standardization of file numbering is possible in advising, supervising and supplementary services and to bring forward suggestions on this topic. In this study, the methods of ""description and survey"" are used. Firstly, filing and classification systems and the importance of filing from the point of view of archives and administrations are examined. The filing plans taken as examples are introduced and by making comparisons, their similarities and differences are explained. After these comparisons it is shown that standardization of subject numbers, used in filing plans of advising, supervising and supplementary services, is possible. Then advising, supervising and supplementary services for which standardization will be provided are examined and it is explained how standardization is to be carried out. The advantages arising from standardization are explained by preparing a standard filing plan. To profit from the advantages arising from standardization, it is suggested to; a- Develop and prepare a standard filing plan covering all Turkey, b- From a commission among institutions and organizazions to realize this, c- Appoint the Turkish Standardization Institute, The Institute of Turkey and Middle East Public Administration or the Head of Department of Administrative Development of the Prime Ministry as the Secretariat of the commission.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 1991
Erişim Hakları: İzinli
URI: http://tez2.yok.gov.tr/
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/65
Koleksiyonlarda Görünür:Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
199.pdf5.76 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed