Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/77

Başlık: Ankara yükseköğretim kurum kütüphanelerinde iş analizi ve eğitim gereksinimleri
Yazar: Gürbüz, Salih Lütfi
Danışman(lar): Tuncer, Nilüfer
Özet: Bu çalışmada, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarda verilmekte olan belge erişim hizmetlerinde görülen yetersizliğin nedenlerini araştırmak ve bu konuda probleme çözüm önermek amaçlanmıştır. Probleme esas teşkil eden temel hipotezimiz; yetersizlik, modern yöntem ve tekniklere dayanmayan arşiv uygulamalarından kaynaklanmaktadır, şeklinde tesbit edilmiştir. Araştırmada betimleme yöntemi uygulanmıştır. Veriler, üç resmi kurumda katılarak gözlem tekniğiyle elde edilmiştir. Sonuç olarak; 1- Belge erişimi ile belge erişim araçları arasında neden-sonuç ilişkisinin var olduğu, 2- Uygulamalarda kullanılan yöntem ve tekniklerin modern arşivcilikle bağdaşmadığı veya yetersiz kalındığı, 3- Uygulanan yöntem ve teknikler bakımından belge erişim araçlarının hazırlanmasında; dosyalamada; ve. düzenlemede problemlerin yoğunlaştığı, 4- Bilgisayar kullanımına yönelik çalışmaların henüz hazırlık safhasında olduğu, 5- Kurumların, belge erişimini sağlayabilecek organize bir yapıya veya arşive sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Kurumlarda, belge erişiminde görülen yetersizliğin giderilebilmesi için; 1- Arşivler organize bir yapıya kavuşturulmalı, 2- Uygulamalarda arşivciliğe ait modem yöntem ve teknikler kullanılmalı, 3- Çalışmalarda ve hizmetlerde ekonomi ve etkinliğin sağlanabilmesi için, otomasyon manuel yöntemlere tercih edilmelidir.
İngilizce Özet: This study attempts to identify and demonstrate the deficiencies, suggests the reasons for them, and propose amelioration, in the nature of record retrieval services given by the state institues in Turkey. It is the contention of this study (its hypotheses) that the major deficiencies in records retrieval services are basicly by product of existing system of archival applications in these institutions that are not based on the modern tecniques and methods, The method chosen for this study is descriptive method. The data to test our hypotheses has been obtained from three official institutions by participatory observation. In conclusion, it has been observed that; - There is a casual relationship between the records retrieval and retrieval apparatus, - The methods and tecniques used, in applications are either incompatible or insuffucient, - From the viewpoint of methods and tecniques applied, the problem is condensed in preparing the means of record retrieval, in filing and in arragement, - Studies toward computerasztion is still in preparatory stage, - The institutions concerned fail to possess the organized structure and the archival system for effective record retrieval services. In order to unravel the strands in the observed inadequecies in the record retrieval services of the state institutions. This study suggests that, - An organized structure should be implemented for archives, - The modern methods andtechniques related to archives should be used in applications, - Computerised method should be preferred to manual method in order to provide economy and efficiency, in the archival applications and services.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 1982
Erişim Hakları: İzinli
URI: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/58.pdf
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/77
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
24.pdf7.25 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed